Hjem
August 2019:


Vi har fylt lageret til

randen før sesongen.
Helt tørr ved av bøk eller bjørk,

lagret tørt innendørs helt til du får

det levert på døra.