Forside


Vår 2021:


Bjørkeved eller bøkeved til påske? På bildet ser du storpallene vi selger. Standard kubbe-lengde er 28-29 cm.


Veden vår tørkes ute i den beste tørkeperioden på våren og sommeren. Deretter flyttes den inn og står tørt og fint helt til du får den levert på døra.


Kort leveringstidPallemål:


Bredde 120 cm

Lengde 100 cm

Høyde 150 cm

Merk følgende:

Vi produserer veden ustablet i ei tønne med volum 1.700 l.

I tørkeprosessen siger veden sammen, og mister både væske og volum. Derfor vil du få en god del mindre volum dersom du stabler opp veden i vedboden din.

Ønsker du å sammenligne ved av forskjellige typer må du sammenligne vekta, fordi energi-innholdet bestemmes av vedens egenvekt. Det er følgelig vekta på veden som sier deg hvor mye energi du egentlig kjøper.


For at veden skal tørke skikkelig, må den stå utendørs en lang periode, gjerne et års tid.

Da blir de ytterste kubbene grå i fargen. Dette betyr egentlig bare at veden er skikkelig tørr og fin.